1. 10. 2021

DIGITÁLNÍ PODPORA

Dostali jsme grant od Nadace OSF na zlepšení IT dovedností

DIGITÁLNÍ PODPORA KREATIVNÍHO HNÍZDA

Co je cílem této podpory?

Zlepšení digitálních kompetencí organizace a nastavení funkčních nástrojů a procesů v digitálním prostoru, které optimalizují fungování organizace podle požadavků současné společnosti. Podpora nastavení efektivních digitálních nástrojů pro evidenci údajů a chod obchodu/eshopu/prodeje služeb jako důležitou součást fundraisingu organizace a současně základ pro databázi našich klientů, kontaktů, které využijeme při plánování FR a komunikaci s příznivci. Projekt probíhal od 1. 9. 2021 do 31.8. 2022
Děkujeme za podporu

Jdeme do toho. S odvahou.

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

“The project is being supported by the Nadace OSF Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”