1. 10. 2021

DIGITÁLNÍ PODPORA

Dostali jsme grant od Nadace OSF na zlepšení IT dovedností

DIGITÁLNÍ PODPORA KREATIVNÍHO HNÍZDA

Co je cílem této podpory?

Zlepšení digitálních kompetencí organizace a nastavení funkčních nástrojů a procesů v digitálním prostoru, které optimalizují fungování organizace podle požadavků současné společnosti. Podpora nastavení efektivních digitálních nástrojů pro evidenci údajů a chod obchodu/eshopu/prodeje služeb jako důležitou součást fundraisingu organizace a současně základ pro databázi našich klientů, kontaktů, které využijeme při plánování FR a komunikaci s příznivci.
Děkujeme za podporu

Jdeme do toho. S odvahou.

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“