Každý krok vedle, je krok dopředu

Kdo jsme Patrioti

Děláme to srdcem

Není nám jedno, kde žijeme my a naše děti. Chceme kreativní kraj. Investice do kreativity jako inovačního potenciálu je šance pro rozvoj a prosperitu regionů i celé naší země. Týká se to nás všech, proto začínáme u dětí, vzdělávacích institucí a nevynecháváme ani podnikatele a veřejnou správu.

Kdo jsme

PROTEBE live je spolek designových aktivistů, kreativců a patriotů. Již od roku 2005 budujeme image Karlových Varů jako kulturního a občansky aktivního města. Naší snahou je žít v „živém“ městě a kraji. V tomto snažení nám pomáhá designová galerie SUPERMARKET wc, kde organizujeme celoroční výstavní program,přednášky, workshopy, dílny a networkingová setkání.

Proč to děláme

Kreativní učení, které zahrnuje rozvoj představivosti, empatie, kultivaci zručnosti bylo vždy klíčovým principem vzdělávání zaměřeného na rozvoj osobnosti. Jeho význam je dnes zakotven ve strategii kulturních a kreativních průmyslů.

Co děláme

Prostřednictvím kulturních a vzdělávacích projektů ukazujeme, že design je běžnou součástí každodenního života. Učíme kreativně myslet a ukazujeme, v čem nám to pomáhá. Prostě věříme designu. Nabízíme netradiční aktivity otevřené dětem, mládeži i veřejnosti. Projekty jsou zaměřeny na vzdělávání a výchovu, na osvětu pomocí designu a designového myšlení, na tvořivost, spolupráci, komunikaci, zodpovědnost a schopnost spolupracovat.

HLÁSÍME se k Politice práv ochrany dětí podle Nadace OSF a dbáme na ochranu práv dětí a zvláště zranitelných dospělých před jakýmikoli formami špatného zacházení.

Kreativní centrum galerie SUPERMARKET wc

V centru Karlových Varů funguje již 14 let a od počátku se zaměřuje na kreativní, vzdělávací a umělecké aktivity pro děti, mládež a dospělé. Místo setkávání s bohatou nabídkou vzdělávacích workshopů a kulturních akcí.

Kreativní hnízdo a komunitní místo, kde se můžete zastavit, inspirovat se, relaxovat a tvořit.

Výstavní program

Pořádáme cykly 4 výstav zaměřené na design, které obsahují výstavu, dílny, přednášky a workshopy.

DESIGN FOR ALL – DESIGN PRO VŠECHNY

Výstavy všestranně přívětivého a snadno použitelného designu, který zohledňuje témata a potřeby znevýhodněných skupin např. seniorů nebo handicapovaných, sociálního či ekologického designu.

DESIGN A ŽIVOT

Představujeme české firmy, které díky spolupráci s profesionálními designéry a studii, upevnily svou pozici na trhu, a díky nimž se designové kousky staly součástí běžného života.

MLADÝ OBAL

Představujeme výsledky soutěže Mladý obal, která si vydobyla mezinárodní reputaci a výrazné postavení mezi soutěžemi pro mladé designéry. Každý rok se do ní hlásí několik set účastníků z několika desítek zemí světa. Projekt je realizován ve spolupráci s CZECHDESIGN

BANÁNI

Sérii tzv. banánů, studentských workshopů, které na Střední uměleckoprůmyslové škole v KV začali poprvé v roce 2005 Jiří Hanek a Tereza Vlašimská. Jejich cílem bylo seznámit studenty s historickými fakty souvisejícími s událostmi 17. listopadu a rozvíjet jejich tvůrčí dovednosti. Na každoroční dílnách ve spolupráci se základními a středními školami i dalšími organizacemi v regionu i celé ČR vznikají vizuální díla, které reagují na politické a společenské otázky a podněcují tak i širokou veřejnost k zamyšlení.

Design Lab – výzkum a evaluace kreativního vzdělávání/designového myšlení

Jak se dostat k podstatě kreativity? Kde se berou nápady? Jak učit tvořivě myslet?

ZKOUMÁME - kreativitu jako zásadní součást vzdělávání pro 21.století - proces designového myšlení a jeho využití ve vzdělávání k podpoře podnikavosti a sociální inteligence

VYTVÁŘÍME - inovativní vzdělávací projekty - metodické materiály pro školy

ŠÍŘÍME - naše poznání/znalosti o designovém myšlení a kreativním vzdělávání

Archiv prvních 15 let

PROTEBE LIVE - ARCHIV PROJEKTŮ 2005 - 2015

 

Připoj se: Prostor ProTebe

SUPERMARKET wc nabízí bohatý program spousty aktivit, do nichž se můžete zapojit. Můžete se, ale zapojit ještě víc. Darovat nám finanční dar, svůj čas, materiál nebo specifickou odbornost a podpořit jednotlivé aktivity, které v galerii probíhají, nebo se můžete zapojit do aktuálních projektů.

Děkujeme za podporu