Podpoř kreativní epicentrum

Nakopni Dizajnpark

DĚKUJEME! nakopli jste DIZAJNPARK!

Podařilo se vybrat 151 142 Kč a Nadace OSF přidá ještě 80 000 Kč. Díky všem 129 dárcům a všem dalším, kteří kampaň šířili.

Sledujte další zprávy o vzniku epicentra kreativity v Karlových Varech.

DALŠÍ MOŽNOSTI PODPORY GALERIE SUPERMARKET WC

DÁRKOVÉ POUKAZY Daruj poukaz na radost: nákup nebo tvůrčí program

PROMĚNA VÝMĚNÍKU NA DIZAJNPARK

OŽIVME VÝMĚNÍK V TUHNICÍCH, OŽIVME REGION Víte, kde se inspirovat a potkat zajímavé lidi? Nenašli jste takové místo ve městě ani celém kraji? Nezoufejte a pojďte ho s námi vytvořit! Udělejme první krok k novému kreativnímu centru. Opravíme výměník v srdci Karlových Varů a získáme zde dosud chybějící a tolik potřebný zajímavý a svobodný prostor pro setkávání, kulturu a vzdělávání.

PODPOŘTE NOVÉ CENTRUM KREATIVITY

UMÍME TO, VĚŘTE NÁM!

Už máme něco za sebou, rosteme a potřebujeme něco většího…. Galerie SUPERMARKET wc se mění na DIZAJNPARK.

Karlovým Varům chybí větší multifunkční prostor pro kreativní vzdělávání, kulturu a komunitní akce, není zde ani sdílený a atraktivní prostor pro spolky či jednotlivce.

Máme možnost ho nyní společně vytvořit. Místo, kam můžete přijít na divadelní představení, koncert, výstavu, vzdělávací program, cirkusový nebo pohybový workshop, můžete se sejít a popovídat si, pronajmout prostor na cestovatelskou přednášku nebo tu třeba zorganizovat kroužek. Nebude chybět ani designový obchůdek, galerie, kavárna. Vše pod jednou střechou, pro lidi různého věku z celého regionu a otevřené každý den.

Nezačínáme na zelené louce! Již od roku 2005 je galerie SUPERMARKET wc centrem tvůrčích akcí v Karlových Varech. Opuštěné místo bývalých WC, kterému nikdo nevěnoval pozornost jsme proměnili v kreativní centrum. Oživili jsme také přilehlé podchody a vytvořili jedinečný živý a interaktivní prostor přímo na ulici.

A nejsme tu jenom my Po delším útlumu se začíná v Karlových Varech probouzet spolkový život. Jsou tu další spolky a nadšení jednotlivci, kteří sdílí naši potřebu takového místa. Proto se sdružujeme a spolupracujeme na přípravě programové nabídky.

PODPOROVAT DIZAJNPARK MŮŽETE STÁLE A TŘEBA PRÁVĚ TEĎ

JAKÉ MÁME PLÁNY?

Začátkem je tato sbírka. Chceme vybrat 80 000 Kč a díky podpoře Nadace OSF bude zdvojnásobena na 160 000 Kč. Získané finanční prostředky použijeme na přípravnou fázi, úpravu prostor a realizaci prvního festivalu ve výměníku v Tuhnicích.
Každý metr pomůže! Nečekáme, jdeme na to! Pustili jsme se do jednání s vlastníky, městem a partnery. Město (vlastník) s naším záměrem souhlasí a s Karlovarskou teplárenskou (provozovatel) zahajujeme přípravu konkrétní podoby spolupráce.

Stávající stav Našli jsme vhodný prostor - výměník v Karlových Varech - Tuhnicích. Vlastník i provozovatel souhlasí s dlouhodobým pronájmem pro realizaci tohoto záměru.

12/2021-02/2022 Příprava smluvních podmínek dlouhodobého pronájmu a partnerství se Statutárním městem Karlovy Vary a se společností Karlovarská teplárenská, a. s.

01/2022-06/2022 Architektonická studie ve spolupráci s Kanceláří architektury města Karlovy Vary a Odborem strategií a dotací Magistrátu města Karlovy Vary.

01/2022-03/2022 Projektová příprava na 1. fázi rekonstrukce a základních úprav, investiční plán dle realizačních fází Příprava dramaturgie a programového plánu ve spolupráci se spolky Vzbuďme Vary, Cirkus Céres, KultiVary, Žijeme Tuhnice, Člověk v tísni a dalšími.

03/2022-06/2022 Základní úpravy prostoru pro realizaci prvních aktivit a zahajujícího festivalu

06/2022-08/2022 Zahajující festival - prostor otestujeme a zabydlíme, zpřístupníme veřejnosti

06/2022-12/2022 Příprava architektonického návrhu a projektové dokumentace pro stavební fázi 2. Fundraising

01/2023-08/2024 Rekonstrukce fáze 2

NAŠE INSPIRACE. PŘÍKLADY, KDE TO FUNGUJE

DEPO 2015 (Plzeň) V bývalé vozovně městských dopravních podniků vznikla kreativní zóna, kde se propojuje kultura s byznysem.

VÝMĚNÍK 1 (České Budějovice) Funkční výměníková stanice byla v roce 2019 doplněna o kulturní prostor Výměník1. Výměník1 je platformou pro současné, nezávislé, scénické umění v Českých Budějovicích

TABAČKA KULTURFABRIK (Košice) Opuštěnému prostoru bývalé tabačky v Košicích byl vdechnut nový život v roce 2009. Nejdříve svépomocí, později s podporou Košického kraje zde vznikl alternativní kulturní prostor.


 

kreativní centrum - DIZAJNpark

SUPERMARKET wc nabízí od roku 2005 na ploše 42 m2 bohatý program, spousty aktivit, do nichž se můžete zapojit.

Opuštěnou stavbu bývalých WC, které nikdo nevěnoval pozornost jsme proměnili v živé místo. Pořádáme zde výstavy, workshopy, kulturní akce a najdete tu i kavárnu a design shop.

Nyní nám je galerie malá, měníme název na DIZAJNPARK a přetváříme nový prostor výměníku v Tuhnicích ve sdílené kreativní centrum spolu s další partnery.