Podpoř kreativní epicentrum

Startujeme Dizajnpark

OŽIVME VÝMĚNÍK V TUHNICÍCH, OŽIVME REGION

STARTUJEME DIZAJNPARK

Víte, kde se inspirovat a potkat zajímavé lidi? Nenašli jste takové místo ve městě ani celém kraji? Nezoufejte a pojďte ho s námi vytvořit! Udělejme první krok k novému kreativnímu centru. Už máme něco za sebou, rosteme a potřebujeme něco většího. Karlovým Varům dlouhodobě chybí komunitní - kreativní centrum. Nikdo ho za nás nikdo nevytvoří, a tak ho startujeme sami.

Od města jsme získali prostory výměníku, které měníme na kreativní centrum DIZAJNPARK, místo pro kreativitu a setkávání, které bude rozvíjet potenciál města i regionu.

Potřebujeme posílit spolupráci členů zakládající koalice i dalších stakeholderů ve městě, vybudovat pevnou základnu příznivců. Místní komunitu a zejména mladé lidi chceme zapojit do realizace a udržitelnosti unikátního konceptu sdíleného centra.

Jdeme do toho. S odvahou.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

DĚKUJEME! nakopli jste DIZAJNPARK!

Podařilo se vybrat 151 142 Kč a Nadace OSF přidá ještě 80 000 Kč. Díky všem 129 dárcům a všem dalším, kteří kampaň šířili.

Sledujte další zprávy o vzniku epicentra kreativity v Karlových Varech a pokud se chcete zapojit kontaktovat nás můžete na info@dizajnpark.cz, nebo tel.: 774 232 047

Start-up of DIZAJNPARK

Do you know where to inspire and meet interesting people? Did you not find such a place in the city or the whole region? Don't despair and come create it with us! Let's take the first step towards a new creative center . We already have something behind us, we are growing and we need something bigger. Karlovy Vary has long lacked a community-creative center. No one will create it for us, so we start it ourselves.

We have acquired an exchanger premises from the city, which we are transforming into the DIZAJNPARK creative center, a place for creativity and meetings that will develop the potential of the city and the region.

We need to strengthen the cooperation of the members of the founding coalition and other stakeholders in the city, to build a solid base of supporters. We want to involve the local community and especially young people in the implementation and sustainability of the unique concept of a shared center.

"The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”


 

kreativní centrum - DIZAJNpark

SUPERMARKET wc nabízí od roku 2005 na ploše 42 m2 bohatý program, spousty aktivit, do nichž se můžete zapojit.

Opuštěnou stavbu bývalých WC, které nikdo nevěnoval pozornost jsme proměnili v živé místo. Pořádáme zde výstavy, workshopy, kulturní akce a najdete tu i kavárnu a design shop.

Nyní nám je galerie malá, měníme název na DIZAJNPARK a přetváříme nový prostor výměníku v Tuhnicích ve sdílené kreativní centrum spolu s další partnery.