7. 10. 2021

Inkubátor KKO

Strategický projekt:Inkubátor KKO

Obdrželi jsme dotaci od Karlovarského kraje na přípravu strategického projektu Inkubátor KKO. Cílem tohoto projektu je připravit projektový záměr a podnikatelský plán včetně ekonomické rozvahy pro navržení a přípravu inkubátoru na podporu projektů a začínajích firem se zaměřením primárně na oblast kulturních a kreativních odvětví. Inkubátor by měl plnit také důležitou roli při propojování organizací zabývajících oblastí KKO vč. testovacího a prototypového centra.

Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím dotačního programu „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“, projekt Smart Akcelerátor 2.0, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938.

Poskytovatel dotace: Karlovarský kraj