13. 7. 2021

PRÁVO NA ANALOG

Digitální technologie naši společnost sice proměnily, neučinily ji však zároveň automaticky ani svobodnější ani spravedlivější.

PRÁVO NA ANALOG * přednáška

úterý 13. 7. 2021, 17:00
přednáška

Hynek Trojánek z neziskové organizace IuRe/Digitální svobody se sám odvážil odpojit od světa sociálních sítí. Digitální svět nás zejména v posledním roce vtahuje do svého prostoru. Přináší výhody, komunikační zrychlení, ale na druhé straně také tlačí na naše svobody. Lze si uchovat možnost svobodné volby, jak a jestli se zůčastníme digitální komunikace?
Přednáška bude podpořena z projektu Digitální svobody, který IuRe realizuje za podpory Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund , jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.
Vstup volný.

Poznámka: Na ilustrační fotografii je předmět divadelní skupiny Handa Gote. Ačkoliv o ní přednáška nebude, téma svobody a záchrany analogu v době digitální jsou i pro její tvorbu typické.