12. 3. 2017

PŘÍBĚHY PANELÁKU

Přijďte na komentovanou prohlídku sídlišť Tuhnice a Drahovice v rámci projektu

Příběhy paneláků v Karlovarském kraji

12. března 2017, 14.00–16.30 hodin.

Sraz ve 14.00 hodin v Krymské ulici 41 (před prodejnou nábytku v Tuhnicích)

Hlavním impulsem k zahájení panelové výstavby v Karlových Varech se stala úprava historického jádra pro lázeňské účely a potřeba nových bytů pro původní obyvatele domů v centru. Nikoli tedy nedostatek bytových jednotek, jako tomu bylo ve většině českých a moravských měst. První karlovarské panelové celky Tuhnice a Drahovice, nabízející komfortní bydlení v zeleni a celou škálu služeb, jsou dnes řazeny mezi tzv. „krásná sídliště“ 60. let. Objevte jejich (pro některé možná skrytou) krásu na komentované procházce s historičkou architektury Lucií Valdhansovou.

Bližší informace najdete zde