1. 5. 2021

TRADICE+INOVACE

Strategický projekt: Tradice + Inovace = Budoucnost

Obdrželi jsme dotaci od Karlovarského kraje na přípravu strategického projektu Tradice + Inovace = budoucnost. Cílem tohoto projektu je připravit projektový záměr a podnikatelský plán včetně ekonomické rozvahy na Regionální centrum keramiky a porcelánu (RCKP). Centrum zaměřené na tradiční lokální odvětví porcelánu a keramiky, se zaměřením na jeho inovačních potenciál a strategický rozvoj pro miktofirmy, jednotlivce, OSVČ, studenty.

Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím dotačního programu „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“, projekt Smart Akcelerátor 2.0, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938.

Poskytovatel dotace: Karlovarský kraj