Víte kam a jak? 14/3–21/6

CESTA SUPŠ...

Od nápadu a první skici až k porcelánovému výrobku? Seznamte se s pracemi žáků oboru design keramiky a porcelánu.

CESTA SUPŠ...

14. 3. – 21. 6. 2019 od 13.00 do 18.00 hodin

Galerie SUPERMARKET wc zahajuje letošní sezónu zajímavou výstavou studentů Designu keramiky a porcelánu SUPŠ Karlovy Vary. Vernisáž proběhne 14. 3. 2019 od 17.00 hodin. Připojená interaktivní dílna Vám umožní vyzkoušet si svůj designérský talent a kreativitu. Dílna pro veřejnost přístupná po celou dobu výstavy.Nabídka zde: supermarketwc.cz. K výstavě je vytvořen i vzdělávací program s dílnou, vhodný především pro školy. Nabídka zde: supermarketwc.cz Přijďte se podívat jak tvoří mladí a nadějní.

Těšíme se na vás.

Nestihli jste výstavu? Nevadí zde se můžete podívat na video, které vás výstavou provede. Když nevíte co tvořit,inspirujte se.

CESTA SUPŠ… Výstava oboru Design keramiky a porcelánu Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary představuje tvorbu studentů tohoto oboru . Smyslem studia a jeho výhodou je zvládnutí celého procesu vzniku porcelánového výrobku. U vlastního navrhování designu porcelánu se postupuje od jednoduchých úkolů v prvním ročníku ke složitým osobitým realizacím v maturitní práci. Během studia je u žáků kladen důraz na rozvoj estetického cítění a výtvarného myšlení. Vytvářejí si nový pohled na funkci a funkčnost předmětu v kontextu s okolním světem současného umění a designu. Instalace představuje dlouhou cestu od inspirace k realizaci nápadu a konečné prezentaci výrobku. Porcelán se tak stává prostředkem k sebevyjádření a objevení osobitého tvůrčího potenciálu.

HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ V roce 1872 vznikla ve Znojmě první keramická škola zemí Koruny české. V roce 1922 dochází k přestěhování školy do Karlových Varů a to v důsledku výrazného rozvoje výroby porcelánu v této oblasti. O rok později se rozbíhá výuka zaměřená na výtvarné zpracování nejušlechtilejší keramické hmoty-porcelánu. Studium zakončené maturitní zkouškou sleduje především zvládnutí výtvarných a řemeslných dovedností v oboru Modelářství a Zdobení porcelánu. Od roku 2009 probíhá výuka s názvem Design keramiky a porcelánu.

VIDEA

VIDEO Z VÝSTAVY

TVŮRČÍ DÍLNA NA DOMA