šperky inspirované přírodou 16/9–18/11

VĚČNĚ NA VĚTVI

Výstava z cyklu návraty: Na větvi!

představí práci absolventky SUPŠ Keramické Ivy Tremblay Mladenovové, jež se primárně věnuje designu šperků, jeho řemeslnému zpracování v četně klasických technologií, i technologiím novým, které se nevyhnuli ani tomuto starému řemeslu. Stěžejním inspiračním zdrojem je příroda a autorčin hluboký vztah k ní. Není proto divu, že brand založený samotnou umělkyní, nese název SECRET FOREST a jednoznačně tak odkazuje k úzkému napojení na přírodu a vše co v ní můžeme nalézt. Specializací a nejhojnějšími produkty, jež vznikají pod rukama designérky, jsou prsteny, zásnubní a snubní prsteny, náušnice a náhrdelníky. Šperky jsou ručně sochané či ryté. Standartním materiálem je zlato, stříbro, diamanty a drahé kameny převážně přírodního původu.

Ve všech věcech přírody existuje cosi nádherného. — Aristotelés

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 15/9/2022 od 17.00 v již tradičních prostorách GALERIE


Iva Mladenovová

se narodila na západě Čech v obci Tachov, kde má aktuálně i své trvalé působiště. Po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, se rozhodla cestovat a posléze zakotvila v srdci umění a kultury, potažmo šperkařského řemesla Miláně (IT). Výtvarnice zde po více jak 13 let, pracovala, studovala a sbírala cenné informace, především však zkušenosti od emeritních osobností šperkařské komunity. Po cenné pracovní i životní zkušenosti se vrátila zpět do rodných Čech, kde se v současnosti plně věnuje řemeslné, a hlavně rukodělné výrobě šperků a její propagaci.


Výstavní CYKLUS NÁVRATY sleduje absolventy SUPŠK a jejich další vývoj a přesah na poli uměleckého dění i designu. Koncepce galerie je zaměřena na prezentaci mladého českého designu a umění, avšak prostor je dán i etablovaným autorům.
V roce 2022 se kurátorkami Galerie SUPERMARKET wc = DIZAJNPARK staly Eliška Failová a Linda Sudová.