Každý krok vedle, je krok dopředu

Kdo jsme Patrioti

Děláme to srdcem

Není nám jedno, kde žijeme my a naše děti. Chceme kreativní kraj. Investice do kreativity jako inovačního potenciálu je šance pro rozvoj a prosperitu regionů i celé naší země. Týká se to nás všech, proto začínáme u dětí, vzdělávacích institucí a nevynecháváme ani podnikatele a veřejnou správu.

Kdo jsme

PROTEBE live je sdružení designových aktivistů a patriotů. Již deset let budujeme image Karlových Varů jako kulturního a občansky aktivního města. Naší snahou je žít v „živém“ městě a kraji. V tomto snažení nám pomáhá designová galerie SUPERMARKET wc, kde organizujeme celoroční výstavní program,přednášky, workshopy, dílny a networkingová setkání.

Co děláme

Prostřednictvím kulturních a vzdělávacích projektů ukazujeme, že design je běžnou součástí každodenního života. Učíme kreativně myslet a ukazujeme, v čem nám to pomáhá. Prostě věříme designu. Nabízíme netradiční aktivity otevřené dětem, mládeži i veřejnosti. Projekty jsou zaměřeny na vzdělávání a výchovu, na osvětu pomocí designu a designového myšlení, na tvořivost, spolupráci, komunikaci, zodpovědnost a schopnost spolupracovat.

Výstavní program galerie

Pořádáme cykly 4 výstav zaměřené na design, které obsahují výstavu, dílny, přednášky a workshopy.

MLADÉ A NOVÉ – PŘÍLEŽITOST PRO STUDENTY A ŠANCE PRO ORGANIZACE

Cílem tohoto projektu je ukázat široké veřejnosti příklady dobré spolupráce studentů a organizací v oblasti designu a inovací řízených designem. Druhou část tvoří výsledky internetové soutěže Nenuď se, ukaž se!. Jedná se o internetovou soutěž, která pomáhá zapojit různé věkové kategorie do komunitního a veřejného života města a okolí.

DESIGN FOR ALL – DESIGN PRO VŠECHNY

Výstavy všestranně přívětivého a snadno použitelného designu, který zohledňuje témata a potřeby znevýhodněných skupin např. seniorů nebo handicapovaných, sociálního či ekologického designu.

DESIGN A ŽIVOT

Představujeme české firmy, které díky spolupráci s profesionálními designéry a studii, upevnily svou pozici na trhu, a díky nimž se designové kousky staly součástí běžného života.

MLADÝ OBAL

Představujeme výsledky soutěže Mladý obal, která si vydobyla mezinárodní reputaci a výrazné postavení mezi soutěžemi pro mladé designéry. Každý rok se do ní hlásí několik set účastníků z několika desítek zemí světa. Projekt je realizován ve spolupráci s CZECHDESIGN

 

Připoj se: Prostor ProTebe

SUPERMARKET wc nabízí spousty aktivit, do nichž se můžete zapojit – můžete si vytvořit vlastní tričko, placku nebo hračku a soutěžit s ní, poslat fotku do soutěže WC jede!, nebo se zúčastnit workshopu k aktuální výstavě. Můžete se ale zapojit víc. Svým časem, financemi, materiálem nebo svou specifickou odborností můžete podpořit jednotlivé aktivity, které v galerii probíhají, nebo se můžete zapojit do aktuálních projektů sdružení.

Děkujeme za podporu