důstojně a s úctou 13/10–25/11

Umění se rozloučit

Galerie SUPERMARKET wc přináší do regionu téma „funerálního designu“ – designu v pohřebnictví

Umění se rozloučit

Parte, kondolenční listiny, urny, květinová vazba i náhrobky… To vše jsou věci, které mohou být navrženy a vytvořeny tak, aby s důstojností a úctou vyjádřily odchod blízké a milované osoby. Netradiční výstavou vám nabízíme inspiraci, příležitost k zamyšlení i upřímný a otevřený pohled na téma, které stále zůstává pro řadu lidí tabu.

I tentokráte jsme zůstali věrni našemu záměru prezentovat nápady a produkty českých designérů a firem. Všichni autoři i výrobci se shodují v nutnosti změny stávajícího stavu v pohřebnictví, který stejně jako většina pozůstalých považují za neuspokojivý. Svou invencí, prací, odhodláním – a v neposlední řadě i odvahou - usilují podílet se na této změně, kterou považují za nutnou a nevyhnutelnou.

www.umeniserozloucit.cz

facebook: Umění se rozloučit

Umíme se rozloučit?

Rozhodli jsme se uspořádat tuto výstavu, protože se domníváme, že o smrti je důležité více mluvit. I když je to těžké, je velmi důležité „umět se rozloučit“. Smrt je vytěsňována z našich životů a nechceme si ji připouštět. Je to přirozené. Každý se s ní ale v nějaké podobě setkává a bývá pak překvapený a zaskočený. Ne každý ví, že pohřeb může mít různé podoby a je dovoleno mnoho věcí. Jako bychom se báli připustit si to, že pohřeb a vše co s ním souvisí, může být – a mělo by být – krásné. Rozloučení může být v souladu s jedinečnou osobností a charakterem člověka, jemuž je věnováno. Rozloučení může být svobodné a jedinečné. Smrt je po narození ta druhá nejvýznamnější událost v životě člověka. Příležitost oslavit člověka při jeho odchodu by neměla být promarněna. Další šance již není. Umění se rozloučit je součástí procesu truchlení. Je-li tento proces narušen nebo potlačován, má to významné následky v psychice pozůstalých. Umění se rozloučit přináší usmíření, úlevu a pocit završení. Díky tomu je možné snáze jít dál a lidé se stávají lepšími. Těm, kteří stávající stav pohřebnictví nepovažují za uspokojivý, přinášíme dobrou zprávu: změna je možná…již probíhá a možnosti volby budou stále širší a dostupnější.

Výstava bude zahájena ve čtvrtek 13. 10. Od 17.00 hodiny setkáním a komentovanou prohlídkou s autory designu Parteo a tvůrčí dílnou „Lucerničky pro dušičky“, která je vhodná (nejen) pro děti.

Další dílna bude 27.10. od 17.00 - Dekorativní věnce z přírodních materiálů.